84-223 Miłoszewo 120, gm. Linia, województwo pomorskie
Zobacz nasz film promocyjny

Placówka prowadzona jest na podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego
z dnia 10.12.2018 roku i znajduje się
w Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod numerem 93.

Placówka prowadzona jest na podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego
z dnia 10.12.2018 roku i znajduje się
w Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod numerem 93.