Kaszubskie Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Milorstowo
Poznaj zalety Milorstowa
Całodobowa opieka
Zabiegi i masaże
Bliskość natury
Komfortowe warunki
Pobyty ze zwierzęciem
Całodobowa opieka
Zabiegi i masaże
Bliskość natury
Komfortowe warunki
Pobyty ze zwierzęciem
Całodobowa opieka
Zabiegi i masaże
Bliskość natury
Komfortowe warunki
Pobyty ze zwierzęciem
Całodobowa opieka
Zabiegi i masaże
Bliskość natury
Komfortowe warunki
Pobyty ze zwierzęciem
Rejestr Wojewody Pomorskiego

Placówka prowadzona jest na podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego
z dnia 10.12.2018 roku i znajduje się
w Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod numerem 93.

Placówka prowadzona jest na podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego
z dnia 10.12.2018 roku i znajduje się
w Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod numerem 93.